Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 4-1: Metody badania polietylenu i polipropylenu -- Odporność na korozję naprężeniową -- Pomiar wskaźnika płynięcia -- Sprawdzenie zawartości sadzy i/lub wypełniaczy mineralnych w polietylenie metodą spalania bezpośredniego -- Sprawdzenie zawartości sadzy metodą analizy termograwimetrycznej (TGA) -- Mikroskopowa metoda sprawdzania dyspersji sadzy w polietylenie

Zakres

Opisano metody badania polimerów stosowanych jako materiały na izolację i powłoki elektrycznych i światłowodowych przewodów i kabli rozdzielczych i telekomunikacyjnych. Metody te stosowane są szczególnie w badaniu mieszanek polietylenowych i polipropylenowych

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-4-1:2006 - wersja polska
Tytuł Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 4-1: Metody badania polietylenu i polipropylenu -- Odporność na korozję naprężeniową -- Pomiar wskaźnika płynięcia -- Sprawdzenie zawartości sadzy i/lub wypełniaczy mineralnych w polietylenie metodą spalania bezpośredniego -- Sprawdzenie zawartości sadzy metodą analizy termograwimetrycznej (TGA) -- Mikroskopowa metoda sprawdzania dyspersji sadzy w polietylenie
Data publikacji 13-09-2006
Data wycofania 01-10-2012
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-4-1:2004 [IDT], IEC 60811-4-1:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60811-4-1:2005 - wersja angielska
ICS 29.060.20, 29.035.20
Zastąpiona przez PN-EN 60811-511:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-513:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-605:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-406:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-607:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-510:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-100:2012 - wersja angielska