PN-EN 60811-402:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 402: Badania różne -- Sprawdzenie nasiąkliwości wodą

Zakres

Opisano procedurę sprawdzenia nasiąkliwości wodą. Dotyczy mieszanek termoplastycznych i usieciowanych stosowanych do wyrobu izolacji i powłok kabli oraz przewodów. Niniejsza procedura składa się z dwóch badań: elektrycznego i grawimetrycznego

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-402:2012 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 402: Badania różne -- Sprawdzenie nasiąkliwości wodą
Data publikacji 01-10-2012
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-402:2012 [IDT], IEC 60811-402:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60811-1-3:1999 - wersja polska, PN-EN 60811-1-3:1999/A1:2002 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01