PN-EN 60811-403:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 403: Badania różne -- Sprawdzenie odporności tworzyw usieciowanych na działanie ozonu

Zakres

Określono metodę sprawdzenia odporności na działanie ozonu stosowaną najczęściej do badania mieszanek usieciowanych. Badanie próbek wykonywane jest w komorze ozonowej

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-403:2012 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 403: Badania różne -- Sprawdzenie odporności tworzyw usieciowanych na działanie ozonu
Data publikacji 01-10-2012
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-403:2012 [IDT], IEC 60811-403:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60811-2-1:1999 - wersja polska, PN-EN 60811-2-1:1999/A1:2002 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01