PN-EN 60811-100:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 100: Postanowienia ogólne

Zakres

Opisano wymagania i przedstawiono rozważania ogólne dotyczące wszystkich metod badań wymienionych w poszczególnych częściach normy. Podano wytyczne do opracowania protokołu badań

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-100:2012 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 100: Postanowienia ogólne
Data publikacji 01-10-2012
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-100:2012 [IDT], IEC 60811-100:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60811-1-1:1999 - wersja polska, PN-EN 60811-1-1:1999/A1:2002 - wersja polska, PN-EN 60811-1-2:1999 - wersja polska, PN-EN 60811-1-2:1999/A2:2002 - wersja polska, PN-EN 60811-1-3:1999 - wersja polska, PN-EN 60811-1-3:1999/A1:2002 - wersja polska, PN-EN 60811-1-4:1999 - wersja polska, PN-EN 60811-1-4:1999/A2:2002 - wersja polska, PN-EN 60811-2-1:1999 - wersja polska, PN-EN 60811-2-1:
ICS 29.060.20, 29.035.01