Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody ogólnego zastosowania -- Pomiary grubości i wymiarów zewnętrznych -- Sprawdzenia właściwości mechanicznych

Zakres

Zmieniono sposób przygotowywania próbek do badań i rozszerzono zakres normy o kable światłowodowe

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-1-1:1999/A1:2002 - wersja polska
Tytuł Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody ogólnego zastosowania -- Pomiary grubości i wymiarów zewnętrznych -- Sprawdzenia właściwości mechanicznych
Data publikacji 16-12-2002
Data wycofania 01-10-2012
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-1-1:1995/A1:2001 [IDT], IEC 60811-1-1:1993/AMD1:2001 [IDT]
ICS 29.060.20, 29.035.01
Zastąpiona przez PN-EN 60811-202:2012 - wersja polska, PN-EN 60811-501:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-202:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-203:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-100:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-201:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-201:2012 - wersja polska