PN-EN 50849:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Systemy elektroakustyczne dla sytuacji awaryjnych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania dotyczące wydajności systemów dźwiękowych, które są przeznaczone przede wszystkim do rozpowszechniania informacji dla ochrony życia w jednym lub wielu określonych obszarach w sytuacjach zagrożenia. Podano także właściwości i metody badań niezbędne do specyfikacji systemu.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy nagłośnienia i systemów rozdzielczych służących do szybkiej i uporządkowanej mobilizacji mieszkańców wewnątrz lub na zewnątrz budynków w sytuacjach awaryjnych, w tym systemów wykorzystujących głośniki do nadawania komunikatów głosowych w sytuacjach awaryjnych i dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych lub alarmowych.
Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do dźwiękowych systemów alarmowych , wykorzystywanych do ewakuacji w przypadku zagrożenia pożarowego niezależnie od połączenia lub nie do systemu wykrywania ognia i alarmu pożarowego..
UWAGA 1 Nie wyklucza się użycia tego systemu do celów zwykłego nagłośnienia i systemów rozdzielczych w sytuacjach bezpiecznych.
Zaleca się aby ten system, używany w sytuacjach zagrożenia stanowił część kompletnego mechanizmu (sprzęt, procedury wykonawcze i programy szkoleń) służącemu zarządzaniu zagrożeniami.
UWAGA 2 Systemy dźwiękowe przeznaczone do celów ratunkowych mogą podlegać zatwierdzeniu przez właściwe władze.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50849:2017-04/Ap1:2019-10E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 50849:2017-04 - wersja angielska
Tytuł Systemy elektroakustyczne dla sytuacji awaryjnych
Data publikacji 04-04-2017
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
Wprowadza EN 50849:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60849:2001 - wersja polska
ICS 13.320
Elementy dodatkowe PN-EN 50849:2017-04/Ap1:2019-10E