PN-A-79006:1981 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Drożdże paszowe suszone

Zakres

Przedmiotem normy są drożdże pozbawione przez działanie ciepła zdolności fermentacyjnej, wysuszone i rozdrobnione, przeznaczone do żywienia zwierząt. W zależności od metody technologicznej i surowca stosowanego przy produkcji drożdży, wyróżniono 5 rodzajów drożdży pastewnych (np. piwowarskie, gorzelnicze). Wymagania dla wszystkich rodzajów podano w tabeli opisującej 13 cech drożdży (np. barwę, postać, zawartość białka, arsenu itp.). Podano także program badań i ocenę partii. Pakowanie, przechowywanie, transport i opis badań - wg powołanych norm

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79006:1981 - wersja polska
Tytuł Drożdże paszowe suszone
Data publikacji 17-03-1981
Data wycofania 10-10-2005
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79006:1971 - wersja polska
ICS 65.120, 67.220.20