PN-EN 60811-203:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 203: Badania ogólne -- Pomiar wymiarów zewnętrznych

Zakres

Podano metody pomiaru wymiarów zewnętrznych stosowane do wszystkich typów kabli i przewodów (okrągłych i płaskich). Pomiary przeprowadzane są za pomocą: mikrometru lub projektora pomiarowego lub podobnego urządzenia. Jeśli średnica zewnętrzna przekracza 25 mm, pomiar można wykonać za pomocą taśmy mierniczej

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-203:2012 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 203: Badania ogólne -- Pomiar wymiarów zewnętrznych
Data publikacji 01-10-2012
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-203:2012 [IDT], IEC 60811-203:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60811-1-1:1999 - wersja polska, PN-EN 60811-1-1:1999/A1:2002 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01