PN-EN 13956:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych -- Definicje i właściwości

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono definicje i właściwości elastycznych wyrobów z tworzyw sztucznych i kauczuku, przeznaczonych do stosowania do pokryć dachowych. W normie określono wymagania i metody badań oraz podano ocenę zgodności wyrobów z wymaganiami niniejszej Normy Europejskiej. UWAGA Typowe materiały i zastosowanie, patrz Załącznik E

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13956:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych -- Definicje i właściwości
Data publikacji 30-06-2013
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
Wprowadza EN 13956:2012 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13956:2006 - wersja polska
ICS 01.040.91, 91.100.50