PN-EN 13361:2018-04 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór

Zakres

W niniejszym dokumencie określono właściwości barier geosyntetycznych, w tym barier geosyntetycznych polimerowych, barier geosyntetycznych iłowych i barier geosyntetycznych bitumicznych stosowanych jako bariery dla cieczy i warstwy oddzielające wodę, do budowy zbiorników wodnych i zapór oraz podano stosowne metody badania w celu określenia tych właściwości.
Przeznaczeniem tych wyrobów jest kontrola wycieków wody pitnej słodkiej lub zasolonej przez konstrukcje.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do geotekstyliów lub wyrobów pokrewnych, określonych w EN ISO 10318-1.
Niniejszy dokument zawiera ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu (AVCP) w odniesieniu do niniejszej Normy Europejskiej oraz do procedur zakładowej kontroli produkcji.
Niniejszy dokument definiuje właściwości, które należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do prezentacji wyników.
UWAGA Jeśli woda do picia jest lub może być w bezpośrednim kontakcie z wyrobem, można wziąć pod uwagę inne odpowiednie normy, wymagania i/lub przepisy.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13361:2018-04 - wersja angielska
Tytuł Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór
Data publikacji 17-04-2018
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 142, Geosyntetyków
Wprowadza EN 13361:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13361:2013-10 - wersja polska, PN-EN 13361:2013-10 - wersja angielska
ICS 59.080.70, 91.100.50