PN-EN 13362:2018-04 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów

Zakres

W niniejszym dokumencie określono właściwości barier geosyntetycznych, w tym barier geosyntetycznych polimerowych, barier geosyntetycznych iłowych i barier geosyntetycznych bitumicznych stosowanych jako bariery dla cieczy i warstwy oddzielające wodę, do budowy kanałów oraz podano stosowne metody badania w celu określenia tych właściwości.
Przeznaczeniem tych wyrobów jest kontrola wycieków wody pitnej przez konstrukcje.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do geotekstyliów lub wyrobów pokrewnych, określonych w EN ISO 10318-1.
Niniejszy dokument zawiera ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu (AVCP) w odniesieniu do niniejszej Normy Europejskiej oraz do procedur zakładowej kontroli produkcji.
W niniejszym dokumencie zdefiniowano właściwości, które należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do prezentacji wyników. W niniejszym dokumencie nie uwzględniono zastosowań, w których bariera geosyntetyczna powinna być w kontakcie z wodą przeznaczoną do konsumpcji przez ludzi.
UWAGA Jeśli woda do picia jest lub może być w bezpośrednim kontakcie z wyrobem, można wziąć pod uwagę inne odpowiednie normy, wymagania i/lub przepisy.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13362:2018-04 - wersja angielska
Tytuł Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów
Data publikacji 24-04-2018
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 142, Geosyntetyków
Wprowadza EN 13362:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13362:2013-10 - wersja angielska, PN-EN 13362:2013-10 - wersja polska
ICS 59.080.70, 91.100.50