PN-B-03264:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1992-1-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Obliczenia statyczne i projektowanie

Zakres

Podano zasady obliczania i projektowania konstrukcji z betonu zwykłego. Określono wymagane właściwości betonu i stali, a także zasady zapewnienia niezawodności konstrukcji. Podano reguły sprawdzania nieprzekroczenia stanów granicznych nośności i użytkowalności oraz wymagania konstrukcyjne, których przestrzegać należy przy opracowaniu rysunków. Podano definicje 34 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-B-03264:2002/Ap1:2004P

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03264:2002 - wersja polska
Tytuł Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Obliczenia statyczne i projektowanie
Data publikacji 06-12-2002
Data wycofania 31-03-2010
Liczba stron 143
Grupa cenowa XB
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 213, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
Zastępuje PN-B-03264:1999 - wersja polska
ICS 91.080.40
Zastąpiona przez PN-EN 1992-1-1:2008 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-B-03264:2002/Ap1:2004P