PN-B-03264:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03264:2002 - wersja polska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Obliczenia statyczne i projektowanie

Zakres

Podano zasady obliczania i projektowania konstrukcji z betonu zwykłego niesprzeczne z normami europejskimi. Określono wymagane właściwości betonu i stali, a także zasady zapewnienia niezawodności konstrukcji. Podano reguły sprawdzania nieprzekroczenia stanów granicznych nośności i użytkowalności oraz wymagania konstrukcyjne, których przestrzegać należy przy opracowaniu rysunków roboczych

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-03264:1999 - wersja polska
Tytuł Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Obliczenia statyczne i projektowanie
Data publikacji 28-01-1999
Data wycofania 06-12-2002
Liczba stron 103
Grupa cenowa XA
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 213, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu i Konstrukcji Zespolonych
Zastępuje PN-B-03264:1984 - wersja polska
ICS 91.080.40
Zastąpiona przez PN-B-03264:2002 - wersja polska