PN-EN 1363-1:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1363-1:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej części normy EN 1363 podano ogólne zasady ustalania odporności ogniowej różnych elementów konstrukcji poddanych standardowym warunkom nagrzewania. Procedury alternatywne i dodatkowe ustalone w celu spełnienia szczególnych wymagań podano w EN 1363-2. We wszystkich Normach Europejskich dotyczących badań odporności ogniowej zastosowano zasadę, że jeśli aspekty i procedury badań są wspólne dla metod badań poszczególnych rodzajów elementów np. krzywa temperatura/czas, to są one określone w niniejszej normie. Jeśli zasada ogólna jest wspólna dla wielu metod badań poszczególnych rodzajów elementów, ale szczegóły są różne w zależności od rodzaju elementu badanego, to w niniejszej normie podano zasadę ogólną zaś szczegóły w normie dotyczącej badań danego rodzaju elementów. Jeśli pewne aspekty badań są wyjątkowe dla danego rodzaju elementu np. przecieki w przypadku przeciwpożarowych klap odcinających, to w niniejszej normie żadnych szczegółów nie podano

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1363-1:2012 - wersja angielska
Tytuł Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 08-10-2012
Data wycofania 29-07-2020
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1363-1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1363-1:2001 - wersja polska
ICS 13.220.50
Zastąpiona przez PN-EN 1363-1:2020-07 - wersja polska, PN-EN 1363-1:2020-07 - wersja angielska