PN-EN 62056-5-3:2014-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62056-5-3:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM

Zakres

W niniejszej części normy IEC 62056 określono warstwę aplikacji DLMS/COSEM w kategoriach struktury, usług i protokołów klientów i serwerów COSEM oraz zdefiniowano jak używać warstwy aplikacji DLMS/COSEM w różnych profilach komunikacyjnych. Zdefiniowano usługi do ustanowienia i zwalniania powiązań aplikacji jak również usługi komunikacji danych umożliwiające dostęp do metod i atrybutów obiektów interfejsu COSEM, określonych w normie IEC 62056-6-2, przez odwołanie się albo do nazwy logicznej (LN), albo skróconej (SN).
W Załączniku A (normatywnym) zdefiniowano jak stosować warstwy aplikacji COSEM w różnych profilach komunikacyjnych. Określono w nim, jak można zestawiać różne profile komunikacyjne w celu wymiany danych z urządzeniami do pomiarów, stosując model interfejsu COSEM, oraz jakie są w każdym profilu komunikacyjnym niezbędne elementy do wyszczególnienia. Rzeczywiste profile komunikacyjne, charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów nośników (mediów), są określone w oddzielnych częściach norm IEC 62056.
Załącznik B, Załącznik C i Załącznik D ( informacyjne) zawierają przykłady kodowania dla jednostek danych protokołu warstwy aplikacji (APDU). W Załączniku E (informacyjnym) zamieszczono wprowadzenie do kryptografii.

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62056-5-3:2014-05 - wersja angielska
Tytuł Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM
Data publikacji 23-05-2014
Data wycofania 22-02-2017
Liczba stron 186
Grupa cenowa XD
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62056-5-3:2014 [IDT], IEC 62056-5-3:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62056-53:2007 - wersja angielska
ICS 17.220.20, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-EN 62056-5-3:2017-02 - wersja angielska