PN-EN 16081:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16081+A1:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Komory hiperbaryczne -- Wymagania dla systemów przeciwpożarowych -- Wydajność, instalacja i badanie

Zakres

Podano wymagania dotyczące wydajności i bezpieczeństwa systemów gaszenia pożaru i odpowiednie metody ich badania dla wielomiejscowych komór ciśnieniowych, zaprojektowanych dla ciśnień większych od otaczającego ciśnienia atmosferycznego, umieszczonych w instalacjach medycznych do celów terapeutycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16081:2011 - wersja angielska
Tytuł Komory hiperbaryczne -- Wymagania dla systemów przeciwpożarowych -- Wydajność, instalacja i badanie
Data publikacji 14-09-2011
Data wycofania 07-02-2014
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 284, Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
Wprowadza EN 16081:2011 [IDT]
ICS 13.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 16081+A1:2014-02 - wersja angielska