PN-EN 16081+A1:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Komory hiperbaryczne -- Wymagania dla systemów przeciwpożarowych -- Wydajność, instalacja i badanie

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wydajności i bezpieczeństwa systemów gaszenia pożaru i odpowiednie metody ich badania dla wielomiejscowych komór ciśnieniowych, zaprojektowanych dla ciśnień większych od otaczającego ciśnienia atmosferycznego, umieszczonych w instalacjach medycznych do celów terapeutycznych, zwanych dalej komorami.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16081+A1:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Komory hiperbaryczne -- Wymagania dla systemów przeciwpożarowych -- Wydajność, instalacja i badanie
Data publikacji 07-02-2014
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 284, Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
Wprowadza EN 16081:2011+A1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16081:2011 - wersja angielska
ICS 13.220.20