PN-EN 62056-5-3:2017-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62056-5-3:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM

Zakres

W niniejszej części IEC 62056 określono warstwę aplikacji DLMS/COSEM w kategoriach struktury, usług i protokołów dla klientów i serwerów COSEM oraz zdefiniowano, jak stosować warstwę aplikacji DLMS/COSEM w różnych profilach komunikacyjnych.
Zdefiniowano usługi do ustanawiania i zwalniania powiązań aplikacji, jak również usługi komunikacji danych umożliwiające dostęp do metod i atrybutów obiektów interfejsu COSEM, określonych w IEC 62056-6-2 (Zostanie opublikowana równocześnie z niniejszą częścią IEC 62056.), przez odwołanie się albo do nazwy logicznej (LN), albo skróconej (SN).
W Załączniku A (normatywnym) zdefiniowano, jak stosować warstwę aplikacji COSEM w różnych profilach komunikacyjnych. Określono w nim, jak można zestawiać różne profile komunikacyjne w celu wymiany danych z urządzeniami do pomiarów, stosując model interfejsu COSEM, oraz jakie są w każdym profilu komunikacyjnym niezbędne elementy do wyszczególnienia. Rzeczywiste profile komunikacyjne, charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów mediów, są określone w oddzielnych częściach serii norm IEC 62056.
W Załączniku B (normatywnym) określono skróconą zawartość SMS.
Załącznik C, Załącznik D i Załącznik E (informacyjne) zawierają przykłady kodowania dla jednostek danych protokołu warstwy aplikacji (APDU).
W Załączniku F (informacyjnym) zamieszczono wprowadzenie do kryptografii.
W Załączniku G (informacyjnym) wyszczególniono główne zmiany techniczne w niniejszym wydaniu normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62056-5-3:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM
Data publikacji 22-02-2017
Data wycofania 15-01-2018
Liczba stron 206
Grupa cenowa XD
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62056-5-3:2016 [IDT], IEC 62056-5-3:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62056-5-3:2014-05 - wersja angielska
ICS 17.220.20, 35.110, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-EN 62056-5-3:2018-01 - wersja angielska