PN-EN 62056-5-3:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 394,10  PLN Z VAT: 484,74  PLN
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM

Zakres

W niniejszej części IEC 62056 określono warstwę aplikacji DLMS/COSEM w kategoriach struktury, usług i protokołów dla klientów i serwerów DLMS/COSEM oraz zdefiniowano zasady określania profili komunikacyjnych DLMS/COSEM.
Zdefiniowano usługi do ustanawiania i zwalniania powiązań aplikacji, jak również usługi komunikacji danych umożliwiające dostęp do metod i atrybutów obiektów interfejsu COSEM, określonych w IEC 62056-6-2 (Zostanie opublikowana równocześnie z niniejszą częścią IEC 62056.), przez odwołanie się albo do nazwy logicznej (LN), albo skróconej (SN).
W Załączniku A (normatywnym) zdefiniowano, jak stosować warstwę aplikacji COSEM w różnych profilach komunikacyjnych. Określono w nim, jak można zestawiać różne profile komunikacyjne w celu wymiany danych z urządzeniami do pomiarów, stosując model interfejsu COSEM, oraz jakie są w każdym profilu komunikacyjnym niezbędne elementy do wyszczególnienia. Rzeczywiste profile komunikacyjne, charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów mediów, są określone w oddzielnych częściach serii norm IEC 62056.
W Załączniku B (normatywnym) określono skróconą zawartość SMS.
W Załączniku C (normatywnym) określono protokół bramy.
Załącznik D, Załącznik E i Załącznik F (informacyjne) zawierają przykłady kodowania dla jednostek danych protokołu warstwy aplikacji (APDU).
Załącznik G (informacyjny) zawiera krzywe eliptyczne B zespołu NSA i parametry domeny.
Załącznik H (informacyjny) zawiera przykład certyfikatu podpisu jednostki zakończenia wykorzystujący P-256 oznaczone za pomocą P-256.
W Załączniku I (normatywnym) określono schematy zgodności klucza w DLMS/COSEM.
Załącznik J (informacyjny) zawiera przykłady wymiany zabezpieczonych APDU xDLMS pomiędzy stroną trzecią a serwerem.
Załącznik K (informacyjny) zawiera wykaz głównych zmian technicznych w niniejszym wydaniu normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 394,10  PLN Z VAT: 484,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62056-5-3:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM
Data publikacji 15-01-2018
Liczba stron 358
Grupa cenowa XH
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62056-5-3:2017 [IDT], IEC 62056-5-3:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62056-5-3:2017-02 - wersja angielska
ICS 17.220.20, 35.110, 91.140.50