PN-EN 62056-4-7:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 4-7: DLMS/COSEM warstwa transportowa dla sieci IP

Zakres

Niniejsza część IEC 62056 określa bezpołączeniową i połączeniową warstwę transportową (TL) dla profili komunikacyjnych DLMS/COSEM stosowanych w sieciach IP. Te protokoły TLs dostarczającą usługi zgodne z modelem OSI do usług użytkownika DLMS/COSEM AL. Bezpołączeniowa warstwa transportowa TL jest oparta na internetowym standardzie protokołu pakietów użytkownika (UDP). Połączeniowa warstwa transportowa jest oparta o internetowy standard TCP (Transmission Control Protocol).
DLMS/COSEM TL składa się z UDP albo TCP warstwa transportująca TCP i dodatkowa warstwa dolna zwane są wrapperem. Załącznik A pokazuje jak warstwa usług transportowych zgodnych z modelem OSI może być przekonwertowana na i z wywołania funkcji UDP i TCP.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62056-4-7:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 4-7: DLMS/COSEM warstwa transportowa dla sieci IP
Data publikacji 22-02-2017
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62056-4-7:2016 [IDT], IEC 62056-4-7:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62056-47:2007 - wersja angielska
ICS 35.100.40, 35.240.99