PN-EN IEC 60051-6:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Część 6: Wymagania specjalne dotyczące omomierzy (mierników impedancji) i mierników przewodności

Zakres

Niniejsza część IEC 60051 dotyczy elektrycznych omomierzy (mierników impedancji) i mierników przewodności wskazujących analogowych o działaniu bezpośrednim. Niniejszy dokument stosuje się również do niektórych niezamiennych przyborów omomierzy (mierników impedancji) i mierników przewodności. Niniejszy dokument stosuje się również do elektrycznego przyrządu pomiarowego wskazującego o działaniu bezpośrednim, którego wskazy podziałki nie odpowiadają wprost wielkości elektrycznej na jego wejściu, pod warunkiem, że znana jest zależność między nimi.
Niniejszy dokument stosuje się również do urządzeń elektronicznych omomierzy (mierników impedancji) i mierników przewodności w ich torach pomiarowych i/lub pomocniczych.
Niniejszy dokument nie dotyczy omomierzy do pomiaru izolacji, omomierzy do pomiaru uziemień oraz handlowych omomierzy (mierników impedancji) i mierników przewodności użytkowanych na zewnątrz w obwodach pod napięciem

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60051-6:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Część 6: Wymagania specjalne dotyczące omomierzy (mierników impedancji) i mierników przewodności
Data publikacji 28-05-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN IEC 60051-6:2018 [IDT], IEC 60051-6:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60051-6:2000 - wersja polska
ICS 17.220.20