PN-EN 15316-4-4:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 4-4: Źródła ciepła, wbudowane instalacje kogeneracyjne, Moduł M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa metodę szacowania wydajności zintegrowanych zespołów kogeneracyjnych budynków przez obliczenie wytworzonej energii elektrycznej, użytecznej wydajności cieplnej i możliwych do odzyskania strat. Zespoły takie są powszechnie znane jako urządzenia kogeneracyjne mikro lub małej skali, albo instalacje CHP małej skali.
Zintegrowana kogeneracja budynku jest zespołem zainstalowanym w celu zasilania instalacji grzewczej, ciepłej wody użytkowej i ewentualnie a możliwe, że także chłodzenia w budynku. Może ona pracować jako jedyne urządzenie grzewcze/chłodzące budynku lub w połączeniu z innym generatorem ciepła, takim jak kocioł lub elektryczna chłodnia. W przeciwieństwie do systemów grzewczych zdalaczynnych, w których ciepło i prąd są generowane w centralnym zakładzie i dostarczane siecią do odległych budynków, podczas gdy zintegrowany zespół kogeneracyjny budynku wytwarza zwykle ciepło do zużycia w budynku. Energia elektryczna wytwarzana w zintegrowanym zespole kogeneracyjnym może być zużywana w budynku lub może być przesyłana dalej.
Niniejsza norma dotyczy źródeł ciepła do wytwarzania ciepła lub połączonych zespołów do wytwarzania ciepłej wody użytkowej i ciepła.
Obliczenie bazuje na charakterystyce wydajności zespołów określonych w normach produktowych i warunków pracy takich jak potrzebna wydajność cieplna.
Tablica 1 przedstawia położenie niniejszej normy w zestawie norm EPB w kontekście modułowej struktury EN ISO 52000-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15316-4-4:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 4-4: Źródła ciepła, wbudowane instalacje kogeneracyjne, Moduł M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
Data publikacji 13-06-2017
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 15316-4-4:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15316-4-4:2007 - wersja angielska
ICS 91.140.10