PN-EN 15316-4-2:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 4-2: Źródła ciepła w pomieszczeniach, instalacje z pompami ciepła, Moduł M3-8-2, M8-8-2

Zakres

Niniejsza Norma Europejska obejmuje pompy ciepła do ogrzewania pomieszczeń, pompy ciepła podgrzewaczy wody (HPWH) i pompy ciepła połączonych układów ogrzewania pomieszczeń i wytwarzania ciepłej wody użytkowej pracujące naprzemiennie lub jednocześnie, gdzie ta sama pompa ciepła dostarcza ciepło w celu zaspokojenia zapotrzebowania do ogrzewania pomieszczeń i zapotrzebowania dla ciepłej wody użytkowej.
Niniejsza norma podaje metodę obliczania w warunkach ustalonych, co odpowiada jednemu krokowi obliczeń.
Wyniki tych obliczeń są wkomponowane w większy model obliczeniowy budynków i uwzględniają wpływ warunków zewnętrznych i sterowania budynkiem, które wpływają na zapotrzebowanie energii do ogrzewania dostarczanej przez układ pomp ciepła.
Celem niniejszej normy jest zestandaryzowanie:
— wymaganych wejść;
— metod obliczeń;
— wymaganych wyjść.
Wytwarzanie ciepła przez układy pomp przewidzianych do ogrzewania pomieszczeń i wytwarzania ciepłej wody użytkowej, włączając w to sterowanie:
— pomp ciepła z obiegiem sprężania par napędzanych elektrycznie;
— pomp ciepła z obiegiem sprężania par napędzanych silnikiem spalinowym;
— pomp ciepła z obiegiem absorpcyjnym zasilanych ciepłem,
przy wzajemnej konfiguracji źródła ciepła i układu dystrybucji ciepła według Tablicy 1.
Norma ta nie obejmuje oceny i kontroli kotłów.
Niniejsza norma dotyczy źródeł ciepła do ogrzewania lub jednocześnie do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Źródła, które wytwarzają wyłącznie ciepłą wodę użytkową są objęte Modułem M8-8.
UWAGA 1 Pompy ciepła do układów chłodzących są objęte modułem M4-8.
UWAGA 2 Pompy ciepła do układów ogrzewania wykorzystujących powietrze (jako czynnik) są objęte modułem M5-8.
Inne układy generacyjne, takie jak kotły są objęte innymi podmodułami części M3-8.
Niniejsza norma stanowi nową wersję normy EN 15316-4-2:2008. Weryfikacja objęła obliczenia godzinowe i miesięczne.
Tablica 2 przedstawia położenie niniejszej normy w zestawie norm EPB w kontekście modułowej struktury EN ISO 52000-1.
UWAGA 1 W CEN ISO/TR 52000-2 można znaleźć tę samą tablicę, z numerami odpowiednich norm EPB i towarzyszącymi raportami technicznymi, dla każdego modułu, które opublikowano lub które są w przygotowaniu.
UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, chociaż jedna norma EPB może odpowiadać większej liczbie modułów, a jeden moduł może odpowiadać większej liczbie norm EPB, np. odpowiednio metoda uproszczona i metoda szczegółowa. Patrz także Rozdział 2 i Tablice A.1 i B.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 15316-4-2:2017-06/AC:2017-12E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15316-4-2:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 4-2: Źródła ciepła w pomieszczeniach, instalacje z pompami ciepła, Moduł M3-8-2, M8-8-2
Data publikacji 13-06-2017
Liczba stron 86
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 15316-4-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15316-4-2:2008 - wersja angielska
ICS 91.140.10
Elementy dodatkowe PN-EN 15316-4-2:2017-06/AC:2017-12E