PN-EN 15316-4-1:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 4-1: Źródła ciepła i c.w.u. w pomieszczeniach, instalacje z paleniskami (kotły, biomasa), Moduł M3-8-1, M8-8-1

Zakres

Niniejsza Norma Europejska jest częścią serii norm dotyczących obliczania zapotrzebowania na energię i sprawności instalacji ogrzewania pomieszczeń i instalacji ciepłej wody użytkowej.
Niniejsza norma (EN 15316-4-1) obejmuje:
— wymagane wielkości wejściowe;
— metodę obliczeniową;
— wielkości wynikowe;
— metoda obliczeniowa uwzględnia wydajność energetyczną źródeł ciepła opierających się na spalaniu paliwa;
do ogrzewania pomieszczeń przez podsystemy spalające (kotły, biomasa) biorąc pod uwagę sterowanie.
Niniejsza norma podaje metody obliczania:
— strat cieplnych instalacji grzewczych i instalacji wytwarzania cieplej wody użytkowej;
—straty ciepła z instalacji grzewczej i wytwarzającej ciepłą wodę użytkową, które są możliwe do odzyskania do ogrzewania;
— dodatkową energię instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej.
Niniejsza norma określa zapotrzebowanie na energię wodnych podsystemów wytwarzania ciepła, włączając oparte na spalaniu paliw (kotłów), pracujących w oparciu o konwencjonalne paliwa kopalne, tak jak i paliwa odnawialne. Norma ta nie obejmuje oceny i kontroli kotłów.
Norma stosuje się także do źródeł ciepła do ogrzewania lub zintegrowanych instalacji ciepłej wody użytkowej, wentylacji, chłodzenia i ogrzewania. Źródła wytwarzające wyłącznie ciepłą wodę użytkową są włączone do zakresu części M8-8.
Niniejsza Norma Europejska jest główną normą dotyczącą podukładów spalania (kotły, biomasa) i również jest nakierowana na wytwarzanie ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewanie pomieszczeń. Wartości te stanowią wielkości wejściowe do obliczeń całkowitej energii według EN ISO 52000-1 i EN 15316-1.
Tablica 1 przedstawia położenie niniejszej normy w zestawie norm EPB w kontekście modułowej struktury EN ISO 52000-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15316-4-1:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 4-1: Źródła ciepła i c.w.u. w pomieszczeniach, instalacje z paleniskami (kotły, biomasa), Moduł M3-8-1, M8-8-1
Data publikacji 22-06-2017
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 15316-4-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15316-4-1:2008 - wersja angielska, PN-EN 15316-4-7:2009 - wersja angielska, PN-EN 15316-3-3:2007 - wersja angielska
ICS 91.140.10