PN-EN 15316-2:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 2: Instalacje przekazywania ciepła (grzewcze i chłodzące), Moduł M3-5, M4-5

Zakres

Celem niniejszej Normy Europejskiej jest zestandaryzowanie wymaganych wielkości wejściowych, wyjściowych i powiązań (struktury) metody obliczeń w celu uzyskania powszechnej europejskiej metody obliczeń.
Niniejsza norma obejmuje obliczenia wydajności instalacji grzewczej i wodnych podukładów chłodzących pomieszczenia.
Tablica 1 przedstawia położenie niniejszej normy w zestawie norm EPB w kontekście modułowej struktury EN ISO 52000-1.
UWAGA 1 W CEN ISO/TR 52000-2 można znaleźć tę samą tablicę, z numerami odpowiednich norm EPB i towarzyszącymi raportami technicznymi, dla każdego modułu, które opublikowano lub które są w przygotowaniu.
UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, chociaż jedna norma EPB może odpowiadać większej liczbie modułów, a jeden moduł może odpowiadać większej liczbie norm EPB, np. odpowiednio metoda uproszczona i metoda szczegółowa. Patrz Rozdział 2 i Tablice A.1 i B.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15316-2:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 2: Instalacje przekazywania ciepła (grzewcze i chłodzące), Moduł M3-5, M4-5
Data publikacji 13-06-2017
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 15316-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15316-2-1:2007 - wersja angielska
ICS 91.140.10