PN-EN 15316-1:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN
Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 1: Informacje ogólne i obliczanie wydajności energetycznej, Moduł M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4

Zakres

Niniejsza Norma Europejska stanowi ogólny szkielet obliczeń zużycia energii i wydajności instalacji grzewczych i instalacji ciepłej wody użytkowej. Norma ma zastosowanie tylko do ciepła potrzebnego do ogrzewania doprowadzanego za pomocą instalacji opartej na wodzie, do ciepłej wody użytkowej i do chłodzenia (np. chłodni absorpcyjnych).
Podaje ona sposób wykonywania obliczeń całej instalacji za pomocą modułów obliczeń (patrz Tablica 2) odpowiednich do metod określonych w odpowiednich normach.
Zajmuje się zagadnieniami takimi, jak obliczenia w warunkach pracy i wskaźniki wydajności energetycznej.
Ujednolica ona wejścia i wyjścia w celu uzyskania wspólnej metody obliczeń europejskich.
Pozwala ona na analizę energii instalacji ogrzewania i ciepłej wody oraz podsystemów, łącznie ze sterowaniem (emisja, dystrybucja, magazynowanie, wytwarzanie) przez porównanie strat systemu i określenie wskaźników wydajności energetycznej.
Analiza wydajności umożliwia porównanie systemów I podsystemów I pozwala oszacować wpływ każdego z podsystemów na charakterystykę budynku.
Obliczanie strat instalacji w każdym z podsystemów grzewczych jest określona w kolejnych normach.
Instalacje wentylacji nie są objęte niniejszą normą (np. zrównoważone układy z odzyskiem ciepła), lecz jeśli powietrze jest wstępnie podgrzewane lub zainstalowany jest system podgrzewu powietrza, to układy doprowadzania ciepła do AHU (Air Handling Unit = zespół dostarczania powietrza) są objęte niniejszą normą.
Tablica 2 przedstawia położenie niniejszej normy w zestawie norm EPB w kontekście modułowej struktury EN ISO 52000-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15316-1:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 1: Informacje ogólne i obliczanie wydajności energetycznej, Moduł M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
Data publikacji 13-06-2017
Liczba stron 85
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 15316-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15316-1:2009 - wersja polska
ICS 91.140.10