PN-EN 15316-3:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 3: Instalacje rozprowadzenia (c.w.u., ogrzewanie i chłodzenie), Moduł M3-6, M4-6, M8-6

Zakres

Niniejsza Norma Europejska obejmuje obliczenia wydajności wodnych instalacji grzewczych do ogrzewania pomieszczeń, chłodzenia pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy przepływu ciepła z rozprowadzanej wody do pomieszczeń i pomocniczej energii związanych z tym pomp.
Przepływ ciepła i pomocnicza energia do pomp może być obliczana w dowolnych odcinkach czasu (godzina, miesiąc i rok). Wielkości wejściowe i wyjściowe są wartościami średnimi tych odcinków czasu.
Zamiast obliczania zużycia energii wodnych instalacji jest również możliwe wykorzystanie pomiarów obejmujących cały okresie lub w podziale na odpowiednie odcinki czasowe.
UWAGA 1 W CEN ISO/TR 52000-2:2017 można znaleźć tę samą tablicę, z numerami odpowiednich norm EPB i towarzyszącymi raportami technicznymi, dla każdego modułu, które opublikowano lub które są w przygotowaniu.
UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, chociaż jedna norma EPB może odpowiadać większej liczbie modułów, a jeden moduł może odpowiadać większej liczbie norm EPB, np. odpowiednio metoda uproszczona i metoda szczegółowa. Patrz Rozdział 2 i Tablice A.1 i B.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15316-3:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 3: Instalacje rozprowadzenia (c.w.u., ogrzewanie i chłodzenie), Moduł M3-6, M4-6, M8-6
Data publikacji 13-06-2017
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 15316-3:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15316-2-3:2007 - wersja angielska, PN-EN 15316-3-2:2007 - wersja angielska
ICS 91.140.10, 91.140.30, 91.140.65