PN-Z-08002-07:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wykrywacze gazów -- Wykrywacz rurkowy dwutlenku siarki do pomiarów w zakresie od 2 do 40 mg/m3

Zakres

Podano określenie wykrywacza rurkowego, oznaczenie, wymagania dotyczące: głównych wymiarów, wyglądu zewnętrznego, materiałów, pakowania, przechowywania i transportu. Opisano odpowiednie badania sprawdzające oraz podano ocenę wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-08002-07:1992 - wersja polska
Tytuł Wykrywacze gazów -- Wykrywacz rurkowy dwutlenku siarki do pomiarów w zakresie od 2 do 40 mg/m3
Data publikacji 08-12-1992
Data wycofania 27-11-2012
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.100