PN-EN ISO 17621:2016-01 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Powietrze na stanowiskach pracy -- Zestawy pomiarowe z wykrywaczem rurkowym o krótkim czasie pomiaru -- Wymagania i metody badań

Zakres

Niniejsza Norma Europejska zawiera wymagania dotyczące funkcjonowania i metod badań, w przyjętych warunkach laboratoryjnych, wykrywaczy rurkowych opartych na pomiarze długości warstwy zabarwionej i połączonych z nimi pompek (zestawy pomiarowe z wykrywaczem rurkowym) stosowanych do krótkotrwałych pomiarów stężeń poszczególnych czynników chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania w pomiarach wykonywanych w celu wykazania zgodności z wartościami dopuszczalnymi długoterminowymi narażenia indywidualnego, odnoszącymi się do czasu dłuższego niż 15 min.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17621:2016-01 - wersja angielska
Tytuł Powietrze na stanowiskach pracy -- Zestawy pomiarowe z wykrywaczem rurkowym o krótkim czasie pomiaru -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 05-01-2016
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 17621:2015 [IDT], ISO 17621:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1231:2002 - wersja polska
ICS 13.040.30