PN-EN 61850-7-2:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN
Systemy i sieci komunikacyjne w stacjach elektroenergetycznych -- Część 7-2: Podstawowa struktura informatyczna i komunikacyjna -- Zwięzły interfejs usług komunikacyjnych (ACSI)

Zakres

Określono łączność ACSI dla automatyki elektroenergetycznej. ACSI zapewnia następujące zwięzłe interfejsy usług komunikacyjnych: a) zwięzły interfejs opisujący komunikację pomiędzy klientem i wyniesionym serwerem dla: dostępu i wyszukiwania danych w czasie rzeczywistym, sterowania urządzeniami, archiwizacji i raportowania danych, sterowania nastawianiem grupowym, publikowany/subskrybowany, samo-opisywania urządzeń (słownik danych urządzenia), wyszukiwania błędów danych i wykrywania typu danych, i przesyłu zbiorów b) Zwięzły interfejs dla szybkiego i niezawodnego rozdziału zdarzeń ogólnosystemowych pomiędzy aplikacją w jednym urządzeniu i wielu wyniesionymi aplikacjami w różnych urządzeniach (publikujący/subskryptor) i dla przesyłu próbkowanych wielkości pomiarowych (publikujący/subskryptor)

* wymagane pola

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61850-7-2:2011 - wersja angielska
Tytuł Systemy i sieci komunikacyjne w stacjach elektroenergetycznych -- Część 7-2: Podstawowa struktura informatyczna i komunikacyjna -- Zwięzły interfejs usług komunikacyjnych (ACSI)
Data publikacji 16-06-2011
Liczba stron 218
Grupa cenowa XE
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 61850-7-2:2010 [IDT], IEC 61850-7-2:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61850-7-2:2005 - wersja polska
ICS 33.040.40, 33.200
Elementy dodatkowe PN-EN 61850-7-2:2011/A1:2020-11E