PN-EN 703:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Maszyny do załadunku, mieszania i/lub rozdrabniania oraz zadawania kiszonki

Zakres

W niniejszym dokumencie, używanym razem z EN ISO 4254-1, określono wymagania bezpieczeństwa i ich weryfikację na etapie projektu i budowy zawieszanych, półzawieszanych, przyczepianych i samobieżnych maszyn, które posiadają układ dwu lub więcej z następujących funkcji: załadunek, mieszanie, rozdrabnianie i zadawanie kiszonki i/lub innego rodzaju pasz lub materiałów używanych do karmienia zwierząt, takich jak słoma, są przewidziane do obsługiwania tylko przez jednego operatora. Zawiera on również te maszyny, które są wyposażone w żuraw załadowczy. Dodatkowo określono w nim rodzaje informacji na temat zasad bezpiecznej pracy (włącznie z ryzykiem resztkowym), które ma dostarczyć producent.
Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do maszyn, które stanowią następujące kombinacje funkcjonalne:
- funkcje mieszania i zadawania;
- funkcje mieszania, rozdrabniania i zadawania;
- funkcje załadunku, mieszania i zadawania;
- funkcje załadunku, mieszania, rozdrabniania i zadawania;
- funkcje rozdrabniania i zadawania;
- funkcje załadunku, rozdrabniania i zadawania.
Wycinarki bloków kiszonki, nawet jeżeli wypełniają tylko pojedynczą funkcję, są również objęte niniejszym dokumentem.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
- maszyn, które zbierają paszę zieloną bezpośrednio z pola;
- żurawi załadowczych;
- łyżek do wybierania kiszonki;
- rozdrabniaczy bel okrągłych i prostokątnych.
UWAGA 1 Żurawie załadowcze są omówione w EN 12999:2020
UWAGA 2 Autonomiczne maszyny do załadunku, mieszania i/lub rozdrabniania oraz zadawania kiszonki (zrobotyzowane systemy karmienia) będą omówione w oddzielnej normie (EN ISO 3991, w opracowaniu).
Niniejszy dokument dotyczy zagrożeń znaczących, sytuacji zagrożeń oraz zdarzeń niebezpiecznych, istotnych dla maszyn do załadunku, mieszania i/lub rozdrabniania oraz zadawania kiszonki i/lub innych pasz, podczas ich użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz w warunkach przewidzianych przez producenta, jak podano w Rozdziale 4, z wyjątkiem zagrożeń wynikłych z:
- uszkodzenia obwodu sterowania;
- nieodpowiedniego siedziska;
- nieodpowiedniego oświetlenia;
- jazdy maszyny;
- pęknięcia części obracających się z wysoką prędkością;
- zagrożenia cięciem podczas obsługi ostrych części (np. ostrza zespołu mieszającego i/lub rozdrabniającego).
Nie ma on zastosowania do zagrożeń środowiskowych (z wyjątkiem hałasu).
Nie omawia on stateczności podczas jazdy.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do maszyn do załadunku, mieszania i/lub rozdrabniania oraz zadawania kiszonki i/lub innych pasz, które zostały wyprodukowane przed datą opublikowania niniejszego dokumentu przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 703:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Maszyny do załadunku, mieszania i/lub rozdrabniania oraz zadawania kiszonki
Data publikacji 16-12-2021
Liczba stron 59
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 703:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 703+A1:2009 - wersja angielska
ICS 65.060.99