PN-EN 690:2014-02 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Maszyny rolnicze -- Rozrzutniki obornika -- Bezpieczeństwo

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej, przeznaczonej do stosowania łącznie z EN ISO 4254-1, określono wymagania bezpieczeństwa i ich weryfikację w odniesieniu do projektu i budowy samobieżnych, zawieszanych, półzawieszanych i przyczepianych rozrzutników obornika, wyposażonych w zespoły rozrzucające tylne z bębnami, o pionowych albo poziomych osiach, albo w zespół rozrzucający tylny, dyskowy, o osiach pionowych. Dodatkowo określono rodzaj informacji o zasadach bezpiecznej pracy, które powinien dostarczyć producent.

Gdy wymagania niniejszego dokumentu różnią się od tych, które podano w EN ISO 4254-1, wymagania niniejszego dokumentu mają pierwszeństwo przed wymaganiami EN ISO 4254-1, w odniesieniu do maszyn projektowanych i budowanych zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

W niniejszej Normie Europejskiej, traktowanej łącznie z EN ISO 4254-1, omówiono wszystkie zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożeń i zdarzenia niebezpieczne mające zastosowanie do rozrzutników obornika, gdy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach dającego się przewidzieć przez producenta użytkowania nieprawidłowego (patrz Tablica 1), z wyjątkiem zagrożeń powstających w rezultacie:
- drgań w maszynach samobieżnych;
- funkcji jazdy w maszynach samobieżnych;
- wywrócenia, w odniesieniu do ochrony operatora na stanowisku kierowania maszyny samobieżnej;
- zagrożeń związanych z zespołami przenośnika innymi niż te zdefiniowane w 3.3.1 i 3.3.2, na przykład pchacz ładunku/zespół wypychający.
UWAGA 1 Zabezpieczenie podczas wywrócenia dla rolniczych maszyn samobieżnych, patrz
EN ISO 16231-1.
UWAGA 2 Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do zagrożeń środowiskowych ani do bezpieczeństwa na drogach. Aspekty środowiskowe omówiono w EN 13080.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do rozrzutników obornika z zespołem rozrzucającym zamontowanym z boku, jak zdefiniowano w 3.6.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do rozrzutników obornika, które wyprodukowano przed datą opublikowania niniejszego dokumentu przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 690:2014-02 - wersja polska
Tytuł Maszyny rolnicze -- Rozrzutniki obornika -- Bezpieczeństwo
Data publikacji 15-05-2015
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 690:2013 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 690+A1:2009 - wersja angielska
ICS 65.060.25