PN-EN 894-1+A1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych -- Część 1: Ogólne zasady interakcji między człowiekiem a wskaźnikami i elementami sterowniczymi

Zakres

Określono zasady projektowania z uwzględnieniem zależności operator-zadanie robocze. Podano zalecenia dotyczące dostosowania systemu człowiek-maszyna do zadania roboczego, sterowności, tolerowania błędu, podatności na indywidualizację i uczenie się. Dodano dwa Załączniki informacyjne ZA i ZB. W Załączniku ZA podano powiązania normy z Dyrektywą UE 98/37/EC, zmienioną przez 98/79/EC. W Załączniku ZB podano powiązania normy z Dyrektywą UE 2006/42/EC. Podano 3 terminy

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 894-1+A1:2010 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych -- Część 1: Ogólne zasady interakcji między człowiekiem a wskaźnikami i elementami sterowniczymi
Data publikacji 25-11-2010
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN 894-1:1997+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 894-1+A1:2009 - wersja angielska
ICS 13.110, 13.180