PN-EN 894-3+A1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych -- Część 3: Elementy sterownicze

Zakres

Podano zalecenia dotyczące doboru, projektowania i umiejscawiania elementów sterowniczych z uwzględnieniem ich przystosowania do potrzeb operatora, przydatności do zadania stawianego sterowaniu i warunków użytkowania. Określono procedurę doboru, ocenę zadania, pośredni wybór rodziny elementów sterowniczych oraz identyfikację odpowiednich rodzajów elementów sterowniczych. Podano zalecane minimalne wymiary ręcznych elementów sterowniczych i zalecane maksymalne siły i momenty aktywizacji ręcznych elementów sterowniczych. W załączniku informacyjnym podano przykład korzystania z niniejszej normy. Podano definicje następujących terminów: element sterowniczy, ręczny element sterowniczy, rodzaj elementów sterowniczych, rodzina elementów sterowniczych, operator, zadanie (zadanie robocze), zadanie sterownicze. Dodano dwa Załączniki informacyjne ZA i ZB. W Załączniku ZA podano powiązania normy z Dyrektywą UE 98/37/EC, zmienioną przez 98/79/EC. W Załączniku ZB podano powiązania normy z Dyrektywą UE 2006/42/EC

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 894-3+A1:2010 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych -- Część 3: Elementy sterownicze
Data publikacji 28-10-2010
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN 894-3:2000+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 894-3+A1:2009 - wersja angielska
ICS 13.110, 13.180