PN-ISO 11684:1998 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Ciągniki, maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia -- Znaki bezpieczeństwa i piktogramy zagrożeń -- Postanowienia ogólne

Zakres

Określono ogólne zasady projektowania i stosowania znaków bezpieczeństwa i symboli ostrzegawczych, zamocowanych w sposób trwały na ciągnikach i maszynach rolniczych i leśnych oraz motonarzędziach. Podano sposoby tworzenia znaków, określono podstawowe formaty znaków i ich barwy oraz wytyczne dotyczące tworzenia różnych układów znaków bezpieczeństwa

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 11684:1998 - wersja polska
Tytuł Ciągniki, maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia -- Znaki bezpieczeństwa i piktogramy zagrożeń -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 12-11-1998
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza ISO 11684:1995 [IDT]
ICS 01.080.20, 65.060.01