PN-EN 980:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 980:2010 - wersja polska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych

Zakres

Określono symbole graficzne służące do przedstawiania przez producenta informacji dostarczanych wraz z wyrobem medycznym

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 980:2008 - wersja angielska
Tytuł Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych
Data publikacji 22-10-2008
Data wycofania 07-10-2010
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN 980:2008 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC, 98/79/EC, 90/385/EEC
Zastępuje PN-EN 980:2006 - wersja polska
ICS 11.040.01, 01.080.20, 11.120.01
Zastąpiona przez PN-EN 980:2010 - wersja polska