PN-EN 980:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15223-1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Symbole do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych

Zakres

Określono symbole graficzne do stosowania w informacjach dostarczanych przez wytwórcę wraz z wyrobami medycznymi. Podane wymagania nie są przeznaczone do stosowania do symboli określonych w innych normach. Jednakże, zaleca się dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec używaniu różnych symboli w tym samym znaczeniu. Nie określono wymagań dotyczących informacji, które należy dostarczyć wraz z wyrobami medycznymi i których dotyczą normy EN 375, EN 376, EN 591, EN 592 i EN 1041

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 980:2010 - wersja polska
Tytuł Symbole do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych
Data publikacji 07-10-2010
Data wycofania 30-08-2012
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN 980:2008 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC, 98/79/EC, 90/385/EEC
Zastępuje PN-EN 980:2008 - wersja angielska
ICS 01.080.20, 11.120.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15223-1:2012 - wersja angielska