PN-EN 60060-1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Wysokonapięciowa technika probiercza -- Część 1: Ogólne definicje i wymagania probiercze

Zakres

Objęto próby izolacji napięciem stałym, napięciem przemiennym i napięciem udarowym oraz próby napięciem będącym kombinacją tych napięć. Podano terminy związane z napięciami probierczymi, charakterystykami wyładowań i klasyfikacją izolacji obiektu badanego. Opisano metody wytwarzania i pomiaru napięć probierczych. Opisano procedury probiercze i metody oceny wyników badań przy uwzględnieniu współczynników poprawkowych związanych z warunkami atmosferycznymi. Podano definicje ogólne 23 terminów. Normę stosuje się tylko do prób urządzeń, których najwyższe napięcie Um przekracza 1 kV

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60060-1:2011 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa technika probiercza -- Część 1: Ogólne definicje i wymagania probiercze
Data publikacji 27-01-2011
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 68, Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
Wprowadza EN 60060-1:2010 [IDT], IEC 60060-1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-E-04060:1992 - wersja polska
ICS 17.220.20