PN-EN 61869-3:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Przekładniki -- Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników napięciowych indukcyjnych

Zakres

Niniejsza część normy IEC 61869 odnosi się do wymagań stawianych nowo wyprodukowanym przekładnikom napięciowym indukcyjnym przeznaczonym do współpracy z elektrycznymi przyrządami pomiarowymi i elektrycznymi urządzeniami zabezpieczającymi przy częstotliwościach od 15 Hz do 100 Hz. Uwaga 301: Wymagań dotyczących trójfazowych przekładników napięciowych nie włączono do tej normy, ale niektóre wymagania podane w rozdziałach 4 do 10 odnoszą się do trójfazowych przekładników napięciowych (np. 3.1.303, 5.301.1, 5.301.2, 5.5.301, 6.13.301.1 i tabela 304). Wszystkie przekładniki napięciowe muszą spełniać wymagania dla przekładników do pomiarów jednak niektóre z nich mogą dodatkowo spełniać wymagania dla przekładników do zabezpieczeń. Przekładniki wykorzystywane do pomiarów i do zabezpieczeń powinny spełniać wszystkie wymagania zawarte w tej normie

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61869-3:2011 - wersja angielska
Tytuł Przekładniki -- Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników napięciowych indukcyjnych
Data publikacji 27-12-2011
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 81, Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
Wprowadza EN 61869-3:2011 [IDT], IEC 61869-3:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60044-2:2001 - wersja polska, PN-EN 60044-2:2001/A1:2003 - wersja polska, PN-EN 60044-2:2001/A2:2004 - wersja polska
ICS 17.220.20