PN-EN 61869-5:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Przekładniki -- Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników napięciowych pojemnościowych

Zakres

Niniejsza część normy IEC 61869 odnosi się do wymagań stawianych nowo wyprodukowanym jednofazowym przekładnikom napięciowym pojemnościowym włączonym między linię i uziemienie dla systemów o napięciu równym co najmniej 72,5 kV i częstotliwościach od 15 Hz do 100 Hz, przeznaczonych do zasilania niskim napięciem urządzeń pomiarowych, sterowania i zabezpieczeń. Przekładnik napięciowy pojemnościowy może być lub może nie być wyposażony w urządzenia energetycznej telefonii nośnej (PLC) do częstotliwości od 30 kHz do 500 kHz. Podstawowe wymagania dla kondensatorów sprzęgających i dzielników pojemnościowych zostały zdefiniowane w normie IEC 60358. Wymagania dotyczące transmisji dla urządzeń sprzęgających energetycznej telefonii nośnej (PLC) zostały zdefiniowane w normie IEC 60481. Zastosowanie w celach pomiarowych oznacza pomiary wskazówkowe i rozliczeniowe. Uwaga 501: Przykładowe schematy pojemnościowych przekładników napięciowych, do których odnosi się ta norma zostały przedstawione na rysunkach 5A.1 i 5A.2

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61869-5:2011/AC1:2016-03E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61869-5:2011 - wersja angielska
Tytuł Przekładniki -- Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników napięciowych pojemnościowych
Data publikacji 27-12-2011
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 81, Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
Wprowadza EN 61869-5:2011 [IDT], IEC 61869-5:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60044-5:2007 - wersja polska
ICS 17.220.20
Elementy dodatkowe PN-EN 61869-5:2011/AC1:2016-03E