PN-EN 60060-3:2008 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Wysokonapięciowa technika probiercza -- Część 3: Definicje i wymagania dotyczące prób w miejscu zainstalowania

Zakres

Omówiono próby napięciowe, które można wykonywać w miejscu zainstalowania - w sytuacjach, gdy badania w laboratorium byłyby bardzo kosztowne lub niemożliwe. Podano sześć rodzajów takich znormalizowanych prób: próby napięciem stałym, próby napięciem przemiennym w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 500 Hz, próby napięciem udarowym piorunowym o kształcie aperiodycznym lub oscylacyjnym, próby napięciem udarowym łączeniowym o kształcie aperiodycznym lub oscylacyjnym, próby napięciem o bardzo niskiej częstotliwości - w zakresie częstotliwości od 0,01 Hz do 1 Hz, próby napięciem przemiennym tłumionym. Podano definicje poszczególnych rodzajów prób, wskazówki do zestawienia układu pomiarowego, procedury sprawdzania tego układu i wymagania dokładności. Podano definicje 31 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60060-3:2008 - wersja polska
Tytuł Wysokonapięciowa technika probiercza -- Część 3: Definicje i wymagania dotyczące prób w miejscu zainstalowania
Data publikacji 07-03-2008
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 68, Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
Wprowadza EN 60060-3:2006 [IDT], EN 60060-3:2006/corrigendum Oct. 2006 [IDT], IEC 60060-3:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60060-3:2006/AC:2006 - wersja angielska, PN-EN 60060-3:2006 - wersja angielska
ICS 01.040.19, 19.080