PN-EN 60060-3:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60060-3:2008 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Wysokonapięciowa technika probiercza -- Część 3: Definicje i wymagania do badań w miejscu zainstalowania

Zakres

Omówiono badania napięciowe, które można wykonywać w miejscu zainstalowania - w sytuacjach, gdy badania w laboratorium byłyby bardzo kosztowne lub niemożliwe. Podano sześć rodzajów takich znormalizowanych badań: badania napięciem stałym, badania napięciem przemiennym w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 500 Hz, badania napięciem udarowym piorunowym o kształcie aperiodycznym lub oscylacyjnym, badania napięciem udarowym łączeniowym o kształcie aperiodycznym lub oscylacyjnym, badania napięciem o bardzo niskiej częstotliwości - w zakresie częstotliwości od 0,01 Hz do 1 Hz, badania napięciem przemiennym tłumionym. Podano definicje poszczególnych rodzajów badań, wskazówki do zestawienia układu pomiarowego, procedury sprawdzania tego układu i wymagania dokładności. Podano definicje 31 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60060-3:2006/AC:2006E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60060-3:2006 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa technika probiercza -- Część 3: Definicje i wymagania do badań w miejscu zainstalowania
Data publikacji 26-07-2006
Data wycofania 07-03-2008
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 68, Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
Wprowadza EN 60060-3:2006 [IDT], IEC 60060-3:2006 [IDT]
ICS 01.040.19, 19.080
Zastąpiona przez PN-EN 60060-3:2008 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 60060-3:2006/AC:2006E