PN-EN 60060-2:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Wysokonapięciowa technika probiercza -- Część 2: Układy pomiarowe

Zakres

Ma zastosowanie do układów pomiarowych i ich części składowych stosowanych w pomiarach wysokich napięć podczas laboratoryjnych i fabrycznych prób napięciem stałym, przemiennym, udarowym piorunowym i udarowym łączeniowym. Podano definicje 44 terminów. Opisano metody szacowania niepewności pomiarów wysokonapięciowych. Określono wymagania, które powinien spełniać kompletny układ pomiarowy. Opisano metody zatwierdzania i kontroli układu pomiarowego oraz jego części składowych

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60060-2:2011 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa technika probiercza -- Część 2: Układy pomiarowe
Data publikacji 11-03-2011
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 68, Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
Wprowadza EN 60060-2:2011 [IDT], IEC 60060-2:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60060-2:2000/Ap1:2002 - wersja polska, PN-EN 60060-2:2000 - wersja polska
ICS 19.080