PN-EN 12428:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Bramy -- Współczynnik przenikania ciepła -- Wymagania dotyczące obliczeń

Zakres

Określono metodę obliczania przenikalności cieplnej dla bram w położeniu zamkniętym. Bramy są przeznaczone do instalowania na terenach znajdujących się w zasięgu ludzi, głównie w celu stworzenia bezpiecznego dostępu dla towarów, pojazdów i osób w obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych. Bramy mogą być uruchamiane ręcznie lub napędem. Stosuje się do wszystkich bram przewidzianych w EN 13241:2003

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12428:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Bramy -- Współczynnik przenikania ciepła -- Wymagania dotyczące obliczeń
Data publikacji 25-06-2013
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 12428:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12428:2002 - wersja polska
ICS 91.060.50