PN-EN 60270:2003 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Wysokonapięciowa technika probiercza -- Pomiary wyładowań niezupełnych

Zakres

Określono wymiary do pomiarów lokalnych wyładowań elektrycznych w środowisku izolacji, które są ograniczone jedynie do części dielektryka poddawanego badaniu i tylko częściowo zwierają izolację między elementami przewodzącymi. Omówiono zasadniczo pomiary wyładowań niezupełnych podczas prób przy napięciu przemiennym, jednak uwzględniono też specjalne problemy, wynikające podczas prób przy napięciu stałym. Ustalono metody kalibracji układów pomiarowych do wyładowań niezupełnych i zasady utrzymywania stabilności kalibratorów. Zdefiniowano 29 terminów specjalnych

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60270:2003 - wersja polska
Tytuł Wysokonapięciowa technika probiercza -- Pomiary wyładowań niezupełnych
Data publikacji 21-05-2003
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 68, Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
Wprowadza EN 60270:2001 [IDT], IEC 60270:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60270:2002 - wersja angielska
ICS 17.220.20, 19.080
Elementy dodatkowe PN-EN 60270:2003/A1:2016-04E, PN-EN 60270:2003/A1:2016-04P