PN-EN 60137:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Izolatory przepustowe na napięcia przemienne powyżej 1 000 V

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy właściwości i badań izolatorów przepustowych.
Normę stosuje się do izolatorów przepustowych, których definicje podano w Rozdziale 3., przeznaczonych do elektrycznych aparatów, maszyn, transformatorów, rozdzielnic i instalacji w trójfazowych sieciach prądu przemiennego o najwyższym napięciu urządzenia powyżej 1 000 V i częstotliwościach sieciowych od 15 Hz do 60 Hz włącznie.
Niniejsza norma na mocy specjalnego porozumienia między nabywcą a dostawcą może być stosowana częściowo lub w całości do izolatorów przepustowych przeznaczonych do:
• sieci innych niż trójfazowe;
• układów wysokiego napięcia prądu stałego;
• transformatorów probierczych;
• kondensatorów.
Określone w niniejszej normie specjalne wymagania oraz specjalne badania przepustów transformatorowych dotyczą także przepustów do dławików.
Norma dotyczy izolatorów przepustowych wytwarzanych i sprzedawanych osobno. Przepusty, które stanowią część aparatu i których nie można zbadać oddzielnie zgodnie z niniejszą normą, powinny być badane razem z aparatem, którego część stanowią.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60137:2018-02/AC:2018-10E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60137:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Izolatory przepustowe na napięcia przemienne powyżej 1 000 V
Data publikacji 01-02-2018
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 76, Izolatorów
Wprowadza EN 60137:2017 [IDT], IEC 60137:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60137:2010 - wersja polska
ICS 29.080.20
Elementy dodatkowe PN-EN 60137:2018-02/AC:2018-10E