PN-EN 62271-200:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62271-200:2022-02 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62271 określa wymagania dla fabrycznie montowanych rozdzielnic prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie i o częstotliwościach do 60 Hz włącznie, przeznaczonych do instalowania w warunkach wnętrzowych i napowietrznych. Osłony mogą zawierać komponenty ruchome i stałe oraz mogą być napełnione płynem (cieczą lub gazem) w celu zapewnienia izolacji. Niniejsza norma definiuje kilka kategorii rozdzielnic różniących się ze względu na: - wpływ na ciągłość zasilania w przypadku wykonywania zabiegów konserwacyjnych rozdzielnic, - konieczność i dogodność zabiegów konserwacyjnych. Dla rozdzielnic w osłonach metalowych z przedziałami napełnionymi gazem, ciśnienie obliczeniowe jest ograniczone do co najwyżej 300 kPa (ciśnienie względne). Rozdzielnice w osłonach metalowych do specjalnych zastosowań np. do pracy w palnej atmosferze, w kopalniach lub na statkach mogą być przedmiotem dodatkowych wymagań. Komponenty instalowane w rozdzielnicach w osłonach metalowych są konstruowane i badane zgodnie z ich normami przedmiotowymi. Niniejsza norma uzupełnia normy poszczególnych komponentów w odniesieniu do ich montowania w rozdzielnicy. Niniejsza norma nie wyklucza możliwości montowania w tej samej osłonie innego wyposażenia. W takim przypadku jakikolwiek możliwy wpływ tego wyposażenia powinien być uwzględniony

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62271-200:2012/AC1:2015-08E - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 01-07-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 62271-200:2012 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie
Data publikacji 05-04-2012
Data wycofania 18-02-2022
Liczba stron 93
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 62271-200:2012 [IDT], IEC 62271-200:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-200:2007 - wersja polska
ICS 29.130.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62271-200:2022-02 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 62271-200:2012/AC1:2015-08E