PN-EN 62271-1:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 1: Postanowienia wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62271 dotyczy aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego przeznaczonej do instalowania w warunkach wnętrzowych i napowietrznych, pracującej w sieciach o napięciach powyżej 1 000 V przy częstotliwościach roboczych do 60 Hz włącznie.
Norma ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju wysokonapięciowej aparatury rozdzielczej i sterowniczej, o ile nie postanowiono inaczej w odpowiednich normach IEC dotyczących poszczególnych rodzajów aparatury rozdzielczej i sterowniczej.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62271-1:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 1: Postanowienia wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego
Data publikacji 01-02-2018
Liczba stron 136
Grupa cenowa XB
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 62271-1:2017 [IDT], IEC 62271-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-1:2009/A1:2011 - wersja angielska, PN-EN 62271-1:2009 - wersja angielska
ICS 29.130.10, 29.130.99