PN-EN IEC 62271-100:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 369,40  PLN Z VAT: 454,36  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62271 ma zastosowanie do trójfazowych wyłączników prądu przemiennego, wnętrzowych lub napowietrznych, przeznaczonych do pracy w sieciach o napięciach znamionowych wyższych niż 1 000 V i częstotliwościach 50 Hz i 60 Hz. Norma, w zakresie prób zdolności łączeniowej, obejmuje tylko metody badań bezpośrednich. Metody badań syntetycznych są podane w IEC 62271-101.
Niniejsza część normy IEC 62271 nie dotyczy:
- wyłączników wyposażonych w napęd ręczny zależny przy zamykaniu;
- wyłączników przeznaczonych do stosowania w przewoźnych stacjach zasilających trakcję elektryczną, dla których wymagania są podane w IEC 60077 (wszystkie części);
- wyłączników generatorowych instalowanych pomiędzy generatorem a transformatorem blokowym, objętych normą IEC 62271-37-013;
- wyłączników z samowyzwalaczami, które nie mogą być unieruchomione podczas badań. Badania automatycznych
reklozerów są określone w IEC 62271-111;
- badań potwierdzających parametry w warunkach odbiegających od normalnych, które nie są opisane w niniejszej części normy. Do takich warunków należą, przykładowo: przypadki gdy napięcie jest wyższe niż napięcie znamionowe wyłącznika, warunki jakie mogą wystąpić podczas nagłego odciążenia długich linii napowietrznych lub kablowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 369,40  PLN Z VAT: 454,36  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 62271-100:2022-04/AC:2022-11E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62271-100:2022-04 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego
Data publikacji 06-04-2022
Liczba stron 304
Grupa cenowa XG
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN IEC 62271-100:2021 [IDT], IEC 62271-100:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-100:2009/A1:2013-07 - wersja angielska, PN-EN 62271-100:2009 - wersja angielska, PN-EN 62271-100:2009/A2:2017-12 - wersja angielska, PN-EN 62271-100:2009/AC:2018-04 - wersja angielska
ICS 29.130.10