PKN-ISO/IEC TS 17021-10:2019-11 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 10: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Zakres

W niniejszym dokumencie określono dodatkowe wymagania dotyczące kompetencji personelu zaangażowanego w proces auditowania i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz uzupełniono istniejące wymagania podane w ISO/IEC 17021-1. Określono trzy rodzaje personelu i funkcji certyfikacyjnych: auditorzy; personel dokonujący przeglądu raportów z auditu i podejmujący decyzje w sprawie certyfikacji; pozostały personel. UWAGA Niniejszy dokument ma zastosowanie do auditowania i certyfikacji systemu zarządzania BHP na podstawie ISO 45001. Może być również wykorzystywany do innych zastosowań BHP.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO/IEC TS 17021-10:2019-11 - wersja polska
Tytuł Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 10: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Data publikacji 29-11-2019
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 276, Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Wprowadza ISO/IEC TS 17021-10:2018 [IDT]
ICS 03.120.20